1960 - 1979

Budowa

 Pod koniec lat 50-ych poczęto czynić starania o wybudowanie własnej remizy. W tym celu powołano 10 osobowy komitet budowy skład którego weszli: Jan Foltyn, Bolesław Granieczny, Emil Granieczny, Władysław Czagan, Emil Dzierżawa, Wilhelm Jastrzębski, Władysław Karasiński, Rudolf Koch, Jan Kominek, Karol Podstawka. Lata 1963 – 1965 był okresem intensywnych prac wokół budowy remizy. Budowę prowadzono w czynie społecznym. Spośród wielu członków straży na szczególne wyróżnienie zasługują Jan Foltyn, Władysław Dzierżawa, Władysław Czagan. Na zdjęciach przedstawiono sceny z budowy fundamentów remizy.

Stoją od lewej: Frydolin Czaja, Jan Foltyn, Władysław Dzierżawa, Józef Kotlorz, Józef Masłowski, Rudolf Koch, Otton Rygiel, Józef Klocek, Teofil Pala.


Stoją od lewej: Rudolf Koch, Kuplik, Stanisław Sztymon, Józef Klocek.

18 lipca 1965 roku odbyła się podniosła uroczystość oddania do użytku remizy. 

Następne lata działalności braci strażackiej skupiały się na rozbudowie remizy i zagospodarowaniu jej otoczenia. Poważną pracą było w 1970 roku budowa wieży do suszenia węzy.

Lata siedemdziesiąte 

Pierwsza połowa lat siedemdziesiątych to okres w którym działacze i członkowie OSP czynili starania mające na celu wyposażenie remizy w niezbędny przedmioty, potrzebne do organizacji wszelkiego rodzaju imprez. Brać strażacka organizowała wówczas sporo imprez dla miejscowej ludności, z których dochód był przeznaczany na doposażenie remizy. W roku 1972 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Skład nowego zarządu przedstawiał się następująco: Rudolf Koch – prezes, Władysław Czagan – naczelnik, Albert Swaczyna – z-ca naczelnika, Ludwik Burkot – sekretarz, Bolesław Granieczny – skarbnik, Władysław Pusik – gospodarz, Franiszek Pala, Karol Podstawka, Otton Rygiel, Wanda Rygiel – wszyscy członkowie.

26 lipca 1973 roku zmarł długoletni, jedyny od założenia straży jej prezes, jeden z założycieli, szczególnie zasłużony dla jej rozwoju Rudolf Koch.

Pół roku później zmarłego prezesa Rudolfa Kocha na tym stanowisku zastąpił dh Karol Podstawka, który pełnił tą funkcję, aż do 1986 roku.  

Druga połowa lat siedemdziesiątych upływała głównie na podnoszeniu kwalifikacji członków OSP, a także na dalszych pracach wokół remizy. Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki był rok 1977. Był to jubileusz 30 – lecia istnienia jednostki i przekazania w związku z tym sztandaru jednostce.
Oto kilka zdjęc z tej uroczystości:


Poczet sztandarowy Stoją od lewej: Albert Swaczyna, Otton Rygiel, Władysław Dzierżawa Franciszek Pala.
Widoczni na zdjęciu dekorowani odznaczeniami członkowie OSP: Stoją od prawej: Karol Paszek, Stanisław Szopa, Andrzej Budziński, Wanda Rygiel.


Stoją od lewej: Franciszek Pala, Brunon Ignacek, Teresa Swaczyna.  

 

 
Obchodzili dzień patrona,
byli czujni, mili
A że nic się nie paliło
pragnienie gasili :-)
Reklama
 
 
Zegar
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 4 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=