1947 - 1959

Niniejsza historię opracował Wojciech Giza na podstawie zapisów z kronik prowadzonych przez Józefa Burkota,Henryka Pawlitę, Piotra Piotrowskiego oraz Tadeusza Guza.

OSP Marklowice Górne powstała w roku 1947 jako najmłodsza organizacja strażacka na terenie obecnej gminy Zebrzydowice { Kończyce Małe – 1900, Kaczyce – 1901, Zebrzydowice – 1902 }. Już pod koniec lat 30 – tych,  w okresie międzywojennym, powołanie do życia straży pożarnej stało się palącą koniecznością i przedmiotem zabiegów mieszkańców wsi.. Idące w tym kierunku starania przerwał wybuch II wojny światowej i okres okupacji hitlerowskiej. W tym miejscu należy wspomnieć, że wieś Marklowice Górne stanowiła, aż do czasów odzyskania niepodległości w 1918 roku wspólny organizm gospodarczy i organizacyjny z Marklowicami Dolnymi, które po 1918 r. zostały odcięte polsko – czechosłowacką granicą państwową. W Marklowicach Dolnych istniała wówczas polska ochotnicza straż pożarna. Straż ta powstała w połowie lat dwudziestych { najprawdopodobniej w 1925 }, gdyż już w czerwcu 1926 roku nastąpiło uroczystość poświęcenia sikawki . OSP z Marklowic Dolnych w razie pożaru interweniowała również na terenie Marklowic Górnych. Granica państwa nie stanowiła przeszkody dla strażaków jadących do gaszenia pożaru. Poniżej historyczne już zdjęcie z 1926 roku z uroczystości poświęcenia sikawki w Marklowicach Dolnych.
Zdołano odtworzyć większość nazwisk znajdujących się na zdjęciu polskich strażaków z Marklowic:


Siedzą na ziemi od lewej: Golasowski, n/n, Golasowski

Siedzą na ławce od lewej: Rudolf Rygiel {naczelnik}, Franciszek Śmiga {prezes}, Franciszek Radecki {z-ca naczelnika}, Emil Adamiecki.
Stoją w pierwszym rzędzie od lewej: Alojzy Adamiecki, n. Masłowski, n/n, n. Szlachta, Teofil Stolarz, Jan Herok, Rudolf Powiernik, N. Górecki, Henryk Pawlita,

Stoją w drugim rzędzie od lewej: Henryk Fajkosz, Wiktor Stolarz, n. Wątroba, n/n, Jan Kurc, Antoni Pawlita, Leopold Sznapka, Józef Bogocz. 

  Założenie OSP

 W dniu 8 czerwca 1947 roku odbyło się w gospodzie Rudolfa Samlika w Zebrzydowicach
zebranie założycielskie, na którym 29 osób z Marklowic Górnych podjęło uchwałe o założeniu OSP w Marklowicach Górnych. Zebranie prowadził Henryk Pawlita. W wyniku przeprowadzonych wyborów skład pierwszych organów władzy wyglądał tak: Koch Rudolf – prezes, Jastrzębski Wilhelm – z-ca naczelnika, Granieczny Emil – sekretarz, Burkot Ludwik – skarbnik, Kominek Jan – gospodarz. W energii, z jaką aktyw straży przystąpił do działania, świadczy fakt, że już po czterech miesiącach istnienia straż otrzymała swoja pierwszą motorową sikawkę, której uroczyste poświęcenia odbyło się dnia 26 października 1947 roku.  Poniżej zdjęcie z września 1947 roku przedstawiające umundurowanych członków OSP Marklowice Górne.


 

Siedzą od lewej: Alojzy Kaplita, Wilhelm Jastrzębski, Rudolf Koch, Jarosław Kłopeć, Franciszek Sznapka. Stoją od lewej: Jan Kominek, Ludwik Burkot, Władysław Klocek, Stanisław Klejczyk, Teofil Pala, Władysław Bubik, Józef Dal, Karol Podstawka, Józef Urbańczyk, Władysław Witosz.     

Lata pięćdziesiąte

 Pierwszym pojazdem straży był konny wóz- przyczepka na sikawkę. Dzięki dalszym staraniom zakupiono starszy 6 – osobowy samochód marki Tatra. Uroczystę przekazanie tego wozu bojowego odbyło się w latem 1952 roku. Niestety na bardzo zły stan techniczny tegoż samochodu został on w 1956 roku sprzedany a jego miejsce jednostka otrzymała od Komendy Wojewódzkiej samochód ciężarowy ZIS 5.

 

 
Obchodzili dzień patrona,
byli czujni, mili
A że nic się nie paliło
pragnienie gasili :-)
Reklama
 
 
Zegar
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 4 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=