W razie pożaru
Jak postępować w razie pożaru Każdy, kto zauważy pożar zobowiązany jest niezwłocznie:

1. Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w sąsiedztwie lub obiekcie.

2. Telefonicznie 998, 112 lub w inny dostępny sposób powiadomić straż pożarną podając:

* gdzie się pali: adres, nazwa obiektu, jak tam dojechać (gdy jest utrudniony dojazd np. zimą), na której kondygnacji;
* co się pali: mieszkanie, piwnica, sklep, biuro; czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego;
* swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego zgłaszana jest informacja o zdarzeniu.


UWAGA: Po odłożeniu słuchawki należy chwilę odczekać, na ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji.

3. Powiadomić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o zaistniałym zdarzeniu.

Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru


* Równocześnie z alarmowaniem należy przystąpić do gaszenia pożaru dostępnym sprzętem gaśniczym, udzielenia pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym.
* Przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, starszych, dzieci oraz nieznających obiektu.
* W miarę możliwości należy zabezpieczyć mienie przed pożarem i osobami postronnymi.
* Do momentu przybycia Straży Pożarnej kierowanie akcją obejmuje właściciel, zarządca,użytkownik obiektu lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.
* Wzdłuż drogi prowadzącej do miejsca pożaru powinny stać osoby, które będą pokazywać właściwy kierunek jazdy, aby ułatwić dojazd służbom ratowniczym.
* Po przybyciu Straży Pożarnej kierowanie akcją przejmuje Kierownik Akcji Ratowniczej, który ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organizacji społecznych, jednostek gospodarczych i obywateli.
* Osoby postronne powinny zachować spokój i podporządkować się osobom kierującym akcją ratowniczo-gaśniczą.
 
 
Obchodzili dzień patrona,
byli czujni, mili
A że nic się nie paliło
pragnienie gasili :-)
Reklama
 
 
Zegar
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=